Honda Civic 5 CHỖ NHẬP THAILAND

Honda Civic 1.5 (E)   = 730 Triệu
Honda Civic 1.5 (G)   = 770 Triệu
Honda Civic 1.5 (RS) = 870 Triệu
.
.
.
.