Hiển thị kết quả duy nhất

998.000.000VND

Honda CR-V (E) = 998 Triệu
Honda CR-V (G) = 1 Tỷ 049 Triệu
Honda CR-V (L)  = 1 Tỷ 118 Triệu

529.000.000VND

Honda City 1.5 (G)   = 529 Triệu
Honda City 1.5 (L)    = 569 Triệu
Honda City 1.5 (RS) = 599 Triệu

729.000.000VND

Honda Civic 1.8 (E) = 729 Triệu
Honda Civic 1.8 (G) = 789 Triệu
Honda Civic 1.5 TURBO (RS) = 934 Triệu

418.000.000VND

Honda Brio 1.2 (G) = 418 Triệu
Honda Brio 1.2 (RS) = 448 Triệu
Honda Brio 1.2 (RS 2 màu) = 452 Triệu

786.000.000VND

Honda HR-V 1.8 (G) = 786 Triệu (Trắng, Đen, Bạc)
Honda HR-V 1.8 (L) = 866 Triệu (Đen, Xanh, Bạc)
Honda HR-V 1.8 (L) = 871 Triệu (Trắng, Đỏ)

1.319.000.000VND

Honda Accord 1.5 TURBO = 1 Tỷ 319 Triệu (Đen Ánh & Ghi Bạc)
Honda Accord 1.5 TURBO = 1 Tỷ 329 Triệu (Trắng Ngọc)

.
.
.
.