Hiển thị tất cả 7 kết quả

Honda BR-V (G) = 661 Triệu
Honda BR-V (L) = 705 Triệu

Honda CR-V (G)     = 1 Tỷ 109 Triệu
Honda CR-V (L)     = 1 Tỷ 159 Triệu
Honda CR-V (RS)  = 1 Tỷ 259 Triệu

Honda City 1.5 (G)   = 559 Triệu
Honda City 1.5 (L)    = 589 Triệu
Honda City 1.5 (RS) = 609 Triệu

Honda Civic 1.5 (E)   = 730 Triệu
Honda Civic 1.5 (G)   = 770 Triệu
Honda Civic 1.5 (RS) = 870 Triệu

Honda HR-V 1.5 Turbo (RS) : 871.000.000 vnđ
Honda HR-V 1.5 Turbo (L)    : 826.000.000 vnđ
Honda HR-V 1.5          (G)    : 699.000.000 vnđ

Honda Accord 1.5 TURBO = 1 Tỷ 319 Triệu (Đen Ánh & Ghi Bạc)
Honda Accord 1.5 TURBO = 1 Tỷ 329 Triệu (Trắng Ngọc)

.
.
.
.