Hiển thị kết quả duy nhất

Honda City 1.5 (G)   = 559 Triệu
Honda City 1.5 (L)    = 589 Triệu
Honda City 1.5 (RS) = 609 Triệu

.
.
.
.