Hiển thị kết quả duy nhất

Honda Civic 1.5 (E)   = 730 Triệu
Honda Civic 1.5 (G)   = 770 Triệu
Honda Civic 1.5 (RS) = 870 Triệu

.
.
.
.