Hiển thị kết quả duy nhất

Honda CR-V (G)     = 1 Tỷ 109 Triệu
Honda CR-V (L)     = 1 Tỷ 159 Triệu
Honda CR-V (RS)  = 1 Tỷ 259 Triệu

.
.
.
.